חבילה שנפתחה איננה סיבה להחזירה

יש לבדוק באתר סטטוס  המשלוח

חבילה סגור ופגומה ניתנת לחזרה רק לאחר תיאום עם מנהל האתר 

לא תתקבל חבילה ללא תיאום ולא תהייה סיבה לזיכוי במשלוח נוסף